Chính sách bảo mật

Trong quá trình sử dụng dịch vụ của website thebestreal.vn, các dự án Bất động sản trên website được chúng tôi thu thập và cung cấp các thông tin cơ bản, nhằm mục đích hỗ trợ thông tin cho khách hàng tham khảo, để lựa chọn cho mình 1 sản phẩm phù hợp nhất.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Ban quản trị website thebestreal.vn sẽ thu thập thông tin về số lần truy cập của các thành viên và các đối tác, gồm số liên kết và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web của thành viên đã sử dụng mỗi khi truy cập, bao gồm: địa chỉ IP, thời gian, ngôn ngữ sử dụng,…

Chúng tôi có thể sử dụng “Cookies” hay các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc bên thứ ba thu thập, chia sẻ những thông tin. Qua đó giúp chúng tôi cải thiện trang web và các dịch vụ đồng thời giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ và tính năng mới.

“Cookies” là những định danh chúng tôi chuyển đến máy tính – thiết bị di động của bạn và cho phép chúng tôi nhận ra máy tính – thiết bị của bạn. Cookies cho chúng tôi biết làm thế nào và khi nào trang web hay các dịch vụ được truy cập hay sử dụng bởi bao nhiêu người và theo dõi các thao tác được thực hiện trên trang web chúng tôi.

Chúng tôi có thể liên kết các thông tin cookie đến các dữ liệu cá nhân, Cookies cũng thu thập các thông tin liên quan đến các trang bạn đã xem và những gì các bạn đã cho vào giỏ hàng. Ngoài ra, cookies còn được sử dụng để theo dõi việc sử dụng trang web và cung cấp những nội dung liên quan đến sở thích của bạn.

Bạn có thể từ chối việc sử dụng các cookie bằng cách chọn thiết lập thích hợp trên trình duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều này bạn có thể không có khả năng sử dụng các chức năng đầy đủ của trang web chúng tôi.

Thông tin thu thập của bên thứ 3

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics – một dịch vụ phân tích website được cung cấp bởi Google. Google Analytics sử dụng cookie, các file văn bản được đặt trên máy tính của bạn, giúp các trang web phân tích cách người dùng. Các thông tin được tạo ra bởi cookie sẽ được truyền đến và lưu trữ bởi Google trên máy chủ tại Mỹ (Hoa Kỳ).

Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng các trang web, từ đó soạn thảo các báo cáo về hoạt động website nhằm điều hành trang web, các dịch vụ liên quan đến hoạt động trang web và sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba mà không cần phải thông qua theo luật pháp hay các bên thứ ba xử lý thông tin thay cho Google. Google cũng sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu khác được tổ chức bởi Google.

Chúng tôi cùng bên thứ ba sẽ luôn cung cấp các ứng dụng có thể tải về được. Những ứng dụng này có thể sẽ cho phép bên thứ ba xem được thông tin hay danh tính của bạn, bao gồm: ID người dùng, tên, địa chỉ IP máy tính hay cookies mà bạn đã từng cài đặt, hoặc cho phép một bên thứ ba cài đặt vào ứng dụng, trang web của bạn.

Sản phẩm/dịch vụ do bên thứ ba cung cấp không thuộc sở hữu và quyền quản lý của thebestreal.vn. Chúng tôi kiến nghị bạn đọc kỹ điều khoản và các chính sách khác được cung cấp bởi các bên thứ ba trên trang web và các phương tiện truyền thông khác của họ.

Truy cập trang web từ nước ngoài

Nếu bạn đang truy cập trang web chúng tôi hoặc liên hệ, mua các sản phẩm từ địa phận bên ngoài Việt Nam (nước ngoài). Hãy lưu ý rằng thông tin hay dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao, lưu trữ, xử lý tại Mỹ –  vị trí và cơ sở dữ liệu trung tâm, nơi các máy chủ của chúng tôi được điều hành.

Luật bảo vệ dữ liệu và các luật khác của Mỹ hay các nước khác có thể không giống như luật của Việt Nam. Bằng cách sử dụng trang web hoặc mua sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, dữ liệu cá nhân hay thông tin của bạn có thể được chuyển giao cho các cơ sở của chúng tôi và các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ nó như mô tả trong chính sách bảo mật này.

Các điều khoản và điều kiện

Các thông tin trên trang thebestreal.vn không liên quan đến mục tiêu đầu tư hay tài chính. Thông tin về các dự án bất động sản được thực hiện cho bên thứ ba, dựa trên thông tin thu được từ các nguồn tin đáng tin cậy nhưng không đảm bảo chính xác. thebesreal.vn không có trách nhiệm pháp lý nào về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng tất cả hoặc bất kỳ một phần của website này.

Dữ liệu được cập nhật liên tục nên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của các thông tin trên tùy vào thời điểm nhất định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc sai giá dẫn đến yêu cầu bồi thường hoặc khiếu nại khi xem thông tin tại thebestreal.vn.

Scroll to Top